×

Sekretesspolicy

Säkerhetspolicy / Personuppgifter
Frimärks-Netto har förbundit sig att skydda integriteten hos sina kunder. 
Dina personliga uppgifter så som namn, adress, telefon och e-mail används för följande ändamål: att skapa ditt konto, förse dig med e-postkommunikation, skicka nyhetsbrev och förbättrad service.
Vi förbinder oss att ej lämna dessa uppgifter vidare till tredje part.
För att ändra eller ta bort dina uppgifter från vårt register vänligen kontakta oss på
info@frimarksnetto.se
För att avbryta prenumation på nyhetsbrev via e-post logga in på ditt konto.